Verklaring gegevensbescherming

1. General

Henkel Nederland BV, hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als betrokkenen kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

 

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Nederland BV

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Grasbeemd 4, 5705 DG Helmond, Nederland

Henkel gebruikt persoonsgegevens in de eerste plaats om deze website aan de gebruikers aan te bieden en om de goede werking en veiligheid van deze site te verzekeren. Verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen of als de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven aan Henkel.

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functionaliteiten van de dienst, en voor algemene administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en om deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Ontvangers van de verzamelde gegevens kunnen zijn: leden van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere gelieerde bedrijven van Henkel, externe dienstverleners (bijv. voor hosting en content management, marketingbureaus, andere derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren), autoriteiten in de uitoefening van hun respectievelijke taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld in het geval van een officieel verzoek van hun kant, of indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de rechten van Henkel, en huidige of toekomstige kopers van Henkel-bedrijven in het geval van een zakelijke transactie, zoals een verkoop, fusie of overname.

 

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

a) Aanvraagtabel consument
U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

b) Wedstrijden

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd bij deelname aan een wedstrijd die we van tijd tot tijd op onze website aanbieden. We zullen uw gegevens gebruiken om de wedstrijd uit te voeren.

We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor het verdelen van de prijzen of het uitvoeren van de wedstrijd.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wedstrijd.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

c) Producttests

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd bij deelname aan een producttest. We zullen uw gegevens gebruiken om de producttest uit te voeren.

We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de producttest.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de producttest.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

d) Webinar

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd, bijv. uw e-mailadres, om deel te nemen aan een webinar. We zullen uw gegevens gebruiken om de webinar aan te bieden.

We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de webinar.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de webinar.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

e) Enquêtes

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd, bijv. uw e-mailadres, om deel te nemen aan een enquête. We zullen uw gegevens gebruiken om de enqûete uit te voeren.

We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de enquête.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

4. Toestemming / Intrekking van toestemming

a) Consumenten-/ Klantenrelatiebeheer / Online Communities

U hebt mogelijk toestemming gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van

• uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd,
• de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten,
• uw gebruik van Henkel-websites,
• gegevens over uw deelname aan online opleidingen van Henkel,
• activiteiten op de Socialmediawebsites van Henkel (in blogs, Facebook-fanpagina’s enz.)

in het kader van Henkels klanten-/consumentenrelatiebheer/ online community met het oog op

• reclame (per post, in browser, in app en zoals hierna toegelicht indien u een bijkomende toestemming verleent),
• het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën,
• marktonderzoek, en het aanbieden van online diensten, zoals eLearning, webinars
• communicatie rond evenementen
• het uitvoeren van enquête

Om de geselecteerde doeleinden te realiseren, mag Henkel

– de hierboven vermelde gegevens combineren met andere gegevens die Henkel wettelijk over u kan verzameld hebben, bijvoorbeeld via wedstrijden of andere activiteiten op de website, en
– de gegevens analyseren om de relevante reclamemaatregelen te bepalen.

Bij de uitvoering van deze analyse past Henkel geautomatiseerde methodes toe die helpt om leads voor verkoop te prioriteren. Contacten worden gecategoriseerd volgens hun online en offline activiteiten. Op grond van de categorie waaraan ze zijn toegewezen en de locatie, worden de contacten toegewezen aan verkoopmedewerkers en krijgen ze andere informatie over onze producten en diensten en reclamemateriaal.

U heeft mogelijk toestemming gegeven dat Henkel uw persoonsgegevens aan het GFK doorstuurt voor het volgende doel:

– het afstemmen en bijwerken van contactadressen.

We zullen de gegevens opslaan zolang de toestemming geldig blijft, of zolang als vereist in geval van een wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in de bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

b) Reclame via elektronische post

U heeft verder mogelijk uw toestemming gegeven dat Henkel met u contact mag opnemen over aanbiedingen, producten en diensten rond producten uit het assortiment Beauty Care Professional van Henkel via elektronische post (e-mail, sms, mms, instant message) en/of per telefoon.

We zullen uw gegevens gebruiken zoals hierboven toegelicht onder paragraaf 4. a van deze Gegevensbeschermingsverklaring om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in de bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

 

5. Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologieën

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine gegevenseenheden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, die een willekeurig gegenereerd nummer is en op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommigen verlopen aan het einde van uw websitesessie; anderen blijven langer op uw apparaat staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) zullen alleen worden toegepast op basis van uw voorafgaande toestemming.

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website worden geplaatst en alleen door die website kunnen worden gelezen. Cookies van derden zijn cookies die door andere organisaties worden geplaatst en die wij gebruiken voor verschillende diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van externe analytics service providers die namens ons cookies plaatsen om ons te vertellen wat wel en niet leuk wordt gevonden op onze website. Daarnaast kan de website die u bezoekt ingesloten inhoud bevatten van bijvoorbeeld YouTube, die op hun beurt hun eigen cookies kunnen plaatsen.

Een pixel is meestal niet meer dan een transparante afbeelding van 1 x 1 pixel, die op de website wordt geplaatst om gegevens te verzamelen zoals het IP-adres, het type browser, het tijdstip van toegang, of eerder ingestelde cookies met als doel de inhoud te personaliseren of het browsen efficiënter en gemakkelijker te maken. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Indien u toestemming hebt gegeven, verzamelt de website gegevens over het besturingssysteem van een apparaat, de browser, de taal, geïnstalleerde lettertypes, het IP-adres, plug-ins en andere informatie. Op die manier kan een apparaat opnieuw worden geïdentificeerd voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.
Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en andere technologieën en hun doeleinden vindt u op onze website onder “Cookies” en “Cookie-instellingen”. Daar kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken met werking voor de toekomst door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.
Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en apparaat. Daarom moet u de opslag van gegevens bij elk apparaat of elke browser weigeren als u onze website thuis en op het werk bezoekt of met verschillende browsers.

 

a) Google Ads

Indien u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van “Google Ads”, een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), om de effectiviteit van reclamemaatregelen te evalueren en om u opnieuw aan te spreken. Wanneer u onze website bezoekt, installeert “Google Ads” een cookie op uw apparaat. Met die cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, interacties met onze website en reclamemaatregelen alsmede uw IP-adres, browserinformatie, uw eerder bezochte websites en de datum en het tijdstip van toegang met als doel de bereikmeting van onze advertenties te analyseren en te visualiseren en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Voor dit doel kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Met “Remarketing” kunnen gebruikers van onze website opnieuw worden geïdentificeerd en herkend op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. in Google Search of op YouTube) en kunnen hen op hun interesses afgestemde advertenties worden getoond.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.
Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google-diensten vindt u hier http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. Als u in het algemeen akkoord gaat met het gebruik van cookies, maar echter geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen, vindt u onder deze link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) informatie over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen. U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

b) Google Analytics

 

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) (“Google”). Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, door u bezochte websites, en de datum en tijdstip van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen aan de aanbieder van de website. De cookie verzamelt ook gegevens over de interactie van de gebruikers met de reclameboodschappen (een reclametekst aanklikken of een videoadvertentie bekijken).

Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren en voor de retargeting en personalisering van reclameboodschappen. Voor dit doel stellen de cookies die door Google op uw apparaat opgeslagen worden, u in staat om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bijv. in het kader van de “Google Ads”) en anderzijds op onze websites (bijv. in het kader van “Google Campaign Manager 360”) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens het afleveren van de reclameboodschap en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante reclameboodschappen te tonen waarvoor u belangstelling hebt.

Google (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bijv. via uw Google-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde data en de eerder beschreven verwerking door Google.

Meer informatie over privacy in Google-diensten vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. Indien u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u maakt liever geen gebruik van Google Analytics-cookies, dan kunt u op de volgende link klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser plug-in downloaden en installeren om het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google Analytics uit te schakelen (cookies en IP-adres).

 

c) Facebook Pixel

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we Facebook Pixel, een tool aangeboden door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 Verenigde Staten) (“Facebook”). Deze tool laat ons toe om onze advertenties te analyseren en te personaliseren op basis van uw gebruik van onze website om u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe verzamelt Pixel uw IP-adres, browsergegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, uw “Facebook-ID” en datum en uur van de serververzoeken. Zie paragraaf 1 a. van de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfstools van Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), voor meer informatie over de gegevens die u via bedrijfstools zoals Pixel met ons deelt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren (dit zijn groepen van Facebook-gebruikers die op basis van de verzamelde gegevens worden samengesteld) om gerichte advertentiecampagnes te voeren op Facebook (Facebook Ads). Voor dit doel kan ook worden vastgesteld of verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren.

Facebook mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bijv. via uw Facebook-account). Indien u zich geregistreerd hebt voor een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Facebook of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Facebook.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Facebook via de volgende links: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen of via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

d) Social Media

De diensten voor het beheer van content op sociale media zoals cookies en plug-ins van verschillende socialmedianetwerken zijn ingebed in onze webpagina’s. De hiermee verbonden diensten worden door de respectieve ondernemingen (“providers”) slechts verleend indien u hiermee ingestemd hebt. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen om onze content te bekijken en met uw vrienden en netwerken te delen. Deze providers zijn:

  • Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA en binnen de EU door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/plugins
  • Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
  • YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, en binnen de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Voor een overzicht van de YouTube plug-ins, zie: https://developers.google.com/youtube/documentation
  • Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Instagram”). Voor een overzicht van de Instagram plug-ins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/instagram
  • LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, VS, en binnen de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). Voor een overzicht van de LinkedIn plug-ins en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze socialmediadiensten geïmplementeerd als “2-click buttons”. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke tools bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de socialmediadiensten activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende tools wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en weergegeven op uw scherm.

De socialmediatool verschaft de provider informatie over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browsergegevens en de datum en tijdstip van de serververzoeken. Wanneer u een van de socialmediafuncties gebruikt (bijv. klikken op de knop “Delen” of een reactie plaatsen), wordt deze informatie door de browser ook rechtstreeks naar de provider doorgestuurd om te worden bewaard. Deze providers mogen uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen doeleinden, voor analytics, marketing, profilering en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bijv. via uw gebruikersaccount bij de betreffende provider), zelfs indien u niet ingelogd bent op uw socialmedia- account.

De providers verwerken de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Volgens de Europese wetgeving garanderen de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang hebben tot deze gegevens als gevolg van wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, genieten zij niet hetzelfde niveau van bescherming en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van de hierboven genoemde gegevens en de eerder beschreven verwerking door de providers.

 

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Gegevensbeschermings-/privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbeschermings-/privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Gegevensbeschermings-/privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Gegevensbeschermings-/privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Gegevensbeschermings-/privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder “Cookies” bij “Cookie-instellingen” uit te schakelen. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen door de instellingen van uw browser of van uw socialmediaplatform te wijzigen.

 

  1. Uw rechten als datasubject / Functionaris voor Gegevensbescherming

At any time, you may assert the right to access your data. Additionally, provided that the respective requirements are met, you may assert the following rights:

• Recht van rectificatie
• Recht op gegevenswissing
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
• Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

 

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om zich tegen een rechtsvordering te verdedigen.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met Henkel Nederland BV, Grasbeemd 4, 5705 DG Helmond, Nederland (e-mailadres: info-joico-nl@henkel.com).